Skip to main content

Plantaza jabuke

Na prostoru bivše zemljoradničke zadruge "Župa" u Župi nikšićkoj, počeli smo izgradnju modernog višegodišnjeg intenzivnog zasada jabuke. U periodu od četiri godine, na imanju površine 44 hektara biće podignuta plantaža po najsavremenijoj trenutno dostupnoj tehnologiji. Plan je da se kompletan prinos, koji se u punom rodu procjenjuje na oko 60 tona po hektaru, plasira na domaćem tržištu.

Tehnologija

Tehnologija gustog zasada potiče iz okoline Bolcana (Bolzano) u Italiji. Ogleda se u gustom sklopu rasporeda sadnica na rastojanju od 60-100cm. Sadnice koje se preporučuju za sadnju u ovoj tehnologiji su knip sa većim brojem prijevremenih grančica. Podloga je slabo-bujna (M9 za jabuku) što omogućava formiranje krošnje biljke u formi visokog vitkog vretena.

Sledeći preduslov za rad u ovoj tehnologiji je postojanje sistema za navodnjavanje i fertirigaciju (prihranu vodotopivim đubrivima). Irigacioni sistem je podijenjen u zone (najčešće dvije po jednoj `tabli` voćnjaka) kako bi se obezbijedio adekvatan pritisak na svakoj od kapaljki sistema kap-po-kap.

Da bi se izbjegao rizik oštećenja biljke i ploda usled grada, postavljen je sistem protivgradne zaštite. On se ogleda u betonskim stubovima visine 4.5m koji nose visokokvalitetnu protivgradnu mrežu italijanskog proizvođača `Artes group`. 

Sortiment

Sortiment koji je posađen u prvoj godini odabran je na osnovu preporuke konsultanata, a baziran je na mikro-klimatskim uslovima lokaliteta nikšićke Župe. U prvoj tabli zasađene su sorte Zlatni delišes (Golden delicious) u klonovima Reinders i Klon B, kao i sorta Greni smit (Granny Smith) kao oprašivač sa udjelom od 5%. Tokom 2019. i 2020. godine u tablama T2-T5 posađene su sorte Gala, Crveni delišes (Red delicious) i Greni smit, čime je završena prva faza podizanja voćnjaka, tj. zasađena površina od 20 hektara.

Kompanija "Naše voće" aplikant je i korisnik podrške IPARD II programa u oblasti Investicija u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava, kao i u oblasti Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda. 

Dvije aplikacije u okviru Mjere 1 su uspješno sprovedene 2019. i 2021. godine, kao i jedna aplikacija u okviru Mjere 3, u okviru kojih je značajno proširena površina pod zasadima, nabavljena oprema za poljoprivrednu proizvodnju i izgrađen objekat za preradu voća.

Ipard